• Home >
 • Echtscheiding

Echtscheiding

In grote lijnen kan een scheiding in Nederland op twee manieren doorlopen worden. U kunt proberen samen afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding. Dit kan met behulp van een scheidingsbegeleider (bemiddelaar). Als onderling overleg niet mogelijk is ontstaat een situatie waarin u tegenover elkaar komt te staan. U verliest in dit geval uw zelfbeschikking omdat de rechter in deze situatie de uitkomst voor u zal gaan bepalen.

Het wezenlijke verschil tussen een gerechtelijke procedure en het gezamenlijk doorlopen van het proces is dat in de gerechtelijke procedure de pijlen vooral zijn gericht op de feiten in het verleden, de juridische gevolgen van deze feiten en de standpunten die hierover kunnen worden ingenomen.

In het gezamenlijk doorlopen van het proces daarentegen, staan niet de feiten en de standpunten centraal, maar de onderliggende bedoelingen, wensen en belangen van partijen. De pijlen zijn gericht op het inrichten van de toekomst. Zeker als u kinderen heeft is dit essentieel. Daarom zijn wij er stellig van overtuigd dat het voor alle partijen het beste is om in de ‘schaduw van het recht’ samen afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding.

Begeleiding van het scheidingsproces bij VDL Scheidingsbegeleiding B.V.

Het scheidingsproces zal beginnen met het maken van een afspraak. Beide partijen worden tegelijkertijd uitgenodigd. We kunnen dan kennismaken en inventariseren wat er moet gebeuren om het proces goed te kunnen doorlopen. Naast het in goede banen leiden van de communicatie tussen u en uw toekomstige ex-partner helpen wij u ook met de praktische zaken. In hoofdlijnen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Ouderschapsplan ten behoeve van de kinderen
 2. Verdeling van de bezittingen (waaronder de eventuele eigen woning)
 3. Kosten van kinderen en kinderalimentatie
 4. Eventuele partneralimentatie
 5. Inzichtelijk maken van toekomstig maandelijks besteedbaar inkomen
 6. Verdeling van pensioenen
 7. Hoe om te gaan met het risico op overlijden tijdens of na de scheiding
 8. De verzekeringsportefeuille
 9. Afspraken over mogelijk toekomstig verschil van mening over gemaakte afspraken of nieuwe ontwikkelingen die mogelijk leiden tot een voor jullie wenselijke bijstelling van gemaakte afspraken
 10. Vastleggen van de afspraken in een overeenkomst (echtscheidingsconvenant)
 11. Belastingaangifte in het jaar van de scheiding
 12. Evaluatie van de begeleiding

Als u zich beiden kunt vinden in de begeleiding, kan de dienstverleningsovereenkomst getekend worden. Hierna volgen een aantal inhoudelijke gesprekken.

Nadat over alle deelonderwerpen overeenstemming is bereikt kunnen de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een concept echtscheidingsconvenant. Als u zich beiden kunt vinden in deze afspraken kan het definitieve echtscheidingsconvenant getekend worden.

Afhankelijk van uw samenlevingsvorm zullen de bijbehorende formaliteiten doorlopen worden. Hierbij kunt u denken aan het indienen van het echtscheidingsverzoekschrift bij een rechtbank die de scheiding in het geval van een huwelijk formeel moet uitspreken en inschrijven in het daarvoor bedoelde register. De scheiding is nu in onderling overleg op een zorgvuldige manier afgewikkeld.

Pendelmediation

Indien het in uw situatie gezien de onderlinge verhoudingen niet mogelijk is om het scheidingsproces samen te doorlopen, kunnen we door middel van ‘pendelmediation’ uw scheiding doorlopen. Dit is een methode waarbij wij individuele gesprekken met u en uw toekomstige ex-partner voeren. Naar aanleiding van de gesprekken kunnen wij u helpen bij het kiezen van een oplossingsrichting en het maken van afspraken over de scheiding.

Individuele begeleiding

Indien het niet mogelijk is om het scheidingsproces gezamenlijk met uw partner te doorlopen kunnen wij u individueel begeleiden. Ook voor vraagstellingen ten aanzien van deelaspecten gerelateerd aan het scheidingsproces kunt u bij ons terecht.

Kosten

De dienstverlening van VDL Scheidingsbegeleiding B.V. kost € 150,00 (inclusief BTW) per uur. In overleg kan ook een vaste vergoeding voor het gehele traject worden afgesproken.

Begeleiding van uw scheiding door een mediator kost in zijn totaliteit gemiddeld € 3.000,-. Als u beide een individuele advocaat in de arm moet nemen, dan zijn de totale kosten gemiddeld € 8.000,- (bron: NRC Handelsblad, 2 april 2011).

Algemene voorwaarden

Bij VDL Scheidingsbegeleiding B.V. hechten wij grote waarde aan zorgvuldige afspraken omtrent onze dienstverlening. Wij werken daarom altijd met een dienstverleningsovereenkomst en algemene voorwaarden. De dienstverleningsovereenkomst wordt afhankelijk van de gemaakte afspraken op maat gemaakt. De algemene voorwaarden ontvangt u bij de dienstverleningsovereenkomst.

Kvk nummer 24328757| WFT nummer 12003108| Disclaimer | PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top